Kompetansebehovsutvalget samlet næringsliv og utdanning til debatt om kompetansebehov for grønn omstilling tirsdag 15. august.

Omstillingstempoet må opp om vi skal nå klimamålene. Knapphet på kompetanse kan bli en flaskehals for grønn omstilling, og redusere mulighetene for å utvikle et høyproduktivt og konkurransedyktig arbeidsliv innenfor naturens tålegrenser.

Hva slags kompetanse trengs for grønn omstilling, og er utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken godt nok rigget? Dette var noen av spørsmålene Sigrun Gjerløw Aasland (ZERO), Anne Borg (NTNU), Tove Nilsen Ljungquist (Freyr Battery), Ida Susanna Fattah (MedLytics) og utvalgsleder Sveinung Skule diskuterte under arrangementet. Ordstyrer var Håkon Endresen Normann (NIFU).

Full sal på Aleppo stasjon i Arendal.

Les temarapporten 2023

Kompetansebehovsutvalget leverte en temarapport om kompetansebehov og grønn omstilling i juni 2023. Du kan lese rapporten her:

🔗Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet