Temarapporten om høyere yrkesfaglig utdanning ble lansert tirsdag 14. juni i Kunnskapsdepartementet. Du kan lese rapporten her, og se opptak fra lanseringen.

14. juni 2022 kl. 09.30-10.00 lanserte Kompetansebehovsutvalget (2021-2023) temarapporten “Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring”. Utvalgsleder Sveinung Skule presenterte hovedfunn, og overleverte rapporten til Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren i Kunnskapsdepartementet.

Les temarapport 2022

Endringer i samfunns- og arbeidsliv drevet av teknologisk utvikling, demografisk utvikling og grønn omstilling skaper behov for stadig fornyet kompetanse i befolkningen. Temarapporten drøfter hvilken rolle høyere yrkesfaglig utdanning har i å imøtekomme eksisterende og nye kompetansebehov som springer ut av slike endringer. Rapporten sammenfatter kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsbehov for å kunne vurdere og utvikle sektoren videre.

Les temarapport 2022 🔗Fremtidige kompetansebehov – Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

Se opptak av lanseringen

Lanseringen fant sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo, Kirkegata 18.  Du kan se opptak av lanseringen digitalt på Regjeringen.no.

🔗Strømming av lanseringen av Kompetansebehovsutvalgets temarapport 2022 

Det ble tid til noen spørsmål fra salen. Henning Skau, leder for Organisasjon for norske fagskolestudenter stilte et spørsmål til statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.