Rapporten om kompetansebehov for grønn omstilling lanseres mandag 12. juni på Klimahuset i Oslo kl. 14.00.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mottar rapporten “Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet”. Utvalgsleder Sveinung Skule presenterer hovedtrekkene i utredningen.

🔗Les mer, og meld deg på for fysisk deltakelse innen 5. juni.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.