Kompetansebehovsutvalget

Hopp over Kompetansebehovsutvalget

Skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.

Personvern og cookies