Kompetansebehovsutvalget (KBU)

Hopp over Kompetansebehovsutvalget (KBU)

skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov, som grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt

Personvern og cookies