Kompetansebehovsutvalget analyserer fremtidig kompetansebehov

Hopp over Kompetansebehovsutvalget analyserer fremtidig kompetansebehov

I utvalgsperioden 2021-2027 skal representanter fra partene i arbeidslivet og forskere, samt en representant for fylkeskommunene frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalget ledes av Sveinung Skule.

Personvern og cookies