Diskusjoner om fremtidsbilder for høyere yrkesfaglig utdanning i nest siste møte før Kompetansebehovsutvalget leverer sin rapport.

Utvalget møttes til kombinert workshop og utvalgsmøte i Oslo 22.-23. mars 2022. Det ble to dager med spennende diskusjoner.

I workshopen diskuterte utvalget fremtidsbilder for høyere yrkesfaglig utdanning, sammen med Samfunnsøkonomisk analyse. Diskusjoner av fremtidsbilder for vekst vil inngå i delrapporten som utvalget skal levere innen 1. juni 2022. Tema for rapporten er høyere yrkesfaglig utdanning og fagskolens rolle i å møte endrede kompetansebehov. Hovedsaken i utvalgsmøtet dagen etter var gjennomgang av første rapportutkast.

🔗 Dagsorden og kort referat fra utvalgsmøtet 23. mars 2022

Publiseringsdatoen for rapporten nærmer seg, og det er fortsatt en del diskusjoner som gjenstår. Neste møte i utvalget er allerede 21. april.

🔗 Dagsorden til utvalgsmøte 21. april 2022