Hva fremmer og hemmer læring?

Seminaret blir arrangert av Kompetansebehovsutvalget.

Tid: 23. september, kl. 10:00–15:30
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Seminaret er gratis og åpent for alle, men har begrensede plasser. Vi legger derfor til rette for strømming. Det blir servert enkel lunsj og drikke.

Meld deg på her

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Helene Ytteborg i sekretariatet til Kompetansebehovsutvalget: helene.ytteborg@kompetansenorge.no.

Følg seminaret via strømming

Dessverre har vi litt utfordringer med å vise strømmingen med Google Chrome. Har du utfordringer, kan du prøve en annen nettleser.

Program

Del 1: Hva kjennetegner læring i arbeidslivet i Norge?

10:00–10:05 Utvalgsleder Steinar Holden ønsker velkommen.
10:05–10:40 Sveinung Skule, Direktør, NIFU. Læring i arbeidslivet i Norge, historisk utvikling og status i dag.
10:40–11:15 Anja Meierkord, Labour Economist, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Are the adult learning systems serving the needs of the future labour market?
11:15–11:30 Spørsmål fra salen

11:30–12:15 Lunsj

Del 2: Eksempler fra forskning

Ordstyrer: Christine Meling (Akademikerne).

12:15–12:35 Åsmund Arup Seip, forsker ved Fafo. Kompetanseutvikling i tariffavtalene og partenes rolle i kompetansepolitikken.
12:35–12:55 Anders Underthun, forsker ved AFI. Addiscomodellen, en ordning for studiepoenggivende kompetanseutvikling i arbeidslivet.
12:55–13:15 Anne Berit Swanberg, førsteamanuensis ved BI. Hvordan kan utdanningssektoren legge bedre til rette for kompetanseutvikling for arbeidstakere?
13:15–13:25 Spørsmål fra salen

13:25–13:45 Kaffe og lett servering

Del 3: Eksempler fra arbeidslivet

Ordstyrer: Bente Søgaard (YS) og Are Turmo (NHO).

13:45–14:30
• Kristian Mjøen, prosjektleder i Trondheim Universitetskommune 3.0 (TRD 3.0). Kompetanseutvikling og innovasjon, samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune.
• Bjørn Mietinen, Handel og kontor. Nye kompetansebehov når COOP omstiller fra manuelt til digitalisert lager.
• Hanne Børrestuen (KS). Bransjeprogram kommunal helse- og omsorgstjeneste.
• Kjetil Tvedt, Fagsjef kompetanse i Norsk Industri. Bransjeprogram industri og bygg.
• Lars Lindland, prosjektleder for Matindustrien 4.0. Digital kompetanse og nettverksbygging i Matindustrien.
14:30–14:40 Spørsmål fra salen

Del 4: Politisk diskusjon

14:45–15:30 Tema: Kompetanseutvikling for arbeidstakere med lav kompetanse

Ordstyrer: Xeni Dimakos (Kompetanse Norge)

Deltakere fra Utdanningskomiteen på Stortinget: Kent Gudmundsen (H), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand (SP) og Martin Henriksen (AP).

Vi vet at personer med lav kompetanse deltar mindre i læringsaktiviteter, at de oftere har en svak tilknytning til arbeidslivet og at de opplever flere barrierer for deltakelse i læring. Hvordan kan vi tenke nytt og systematisk rundt å inkludere personer med lav kompetanse i livslang læring?