Kompetansebehovsutvalget hadde møte på Fagskolen Oslo 2. desember. Der lærte de mer om fagskolene, og arbeidet videre med innholdet i delrapporten om hvordan sektoren møter endrede kompetansebehov.

Dagen startet med omvisning av rektor Kirsti Andresen på Fagskolen Oslo, før utvalget fikk et innlegg om utfordringer for fagskolesektoren fra Sture Normann Flaaten (leder for Rådet for offentlige fagskoler) og Knut Erik Beyer-Arnesen (styreleder for Forum for Fagskoler).

Utvalget arbeidet videre med innholdet i den første delrapporten, som skal handle om fagskolenes rolle i å møte kompetanseutfordringer. Rapporten vil ha hovedvekt på utfordringer og dilemmaer, og vil også drøfte ulike utviklingsbaner for høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg blir forholdet til universitets- og høyskolesektoren viktig. Delrapporten skal leveres innen 1. juni 2022.

Se referat for utvalgsmøtet 2. desember.