Kompetansebehovsutvalget holder neste møte på Fagskolen Oslo 2. desember 2021. Utvalget skal lære mer om fagskolesektoren, og diskutere innholdet i de to neste rapportene.

Dagen starter med omvisning  av rektor Kirsti Andresen, før utvalget får et innlegg om utfordringer for fagskolesektoren fra Sture Normann Flaaten, leder for Rådet for offentlige fagskoler.

Etter dette vil utvalget jobbe med disposisjoner for de neste rapportene. Utvalget vil diskutere disposisjonen for delrapporten om fagskolesektorens rolle i å møte kompetanseutfordringer i detalj. De skal levere delrapporten innen 1. juni 2022. Utvalget vil diskutere disposisjonen for hovedrapporten om kompetansebehov som følge av grønn omstilling på et mer overordnet nivå. Denne hovedrapporten skal de levere i 2023.

Les hele dagsorden for utvalgsmøtet 2. desember.

Foto: Annette Larsen. Hentet fra Kuben yrkesarena.