Kompetansebehovsutvalget møttes til kombinert møte og studietur i Egersund og Stavanger 24.–25. november.

Den første dagen besøkte utvalget 🔗Energy Innovation og Egersund Energy Hub i Egersund. Møtet startet med lunsj, omvisning og orientering om hvordan Energy Innovation og Windco jobber med kompetanseutvikling innen energinæringen – særlig innen havvind. NIFU orienterte også om sitt pågående forskningsoppdrag som de gjør på vegne av Kompetansebehovsutvalget.

Bilde: Kjetil Bentsen som har hovedansvar for opplæring og utdanning i Energy Innovation viste utvalget rundt både inne og ute på området (foto: KBU-sekretariatet).

Grønn omstilling ved UiS

Dagen etter holdt utvalget møte ved Universitetet i Stavanger (UiS). Der fikk utvalget besøk av prorektor Rune Dahl Fitjar og Jens Kaae ved UiS som jobber med grønn omstilling ved universitetet. Blant annet snakket de om et tverrfaglig emne innen grønn omstilling som starter opp ved UiS høsten 2023. Sølvi Jakobsen og Ola Saua Førland fra Rogaland fylkeskommunene snakket om hvordan fylkeskommunen jobber med kompetanse knyttet til grønn omstilling. De hadde også med seg Atle Blomgren fra NORCE som fortalte om regionens muligheter innen grønn omstilling.

Bilde: Prorektor for innovasjon og samfunn, Rune Dahl Fitjar fortalte om hvordan UiS jobber strategisk med grønn omstilling (foto: KBU-sekretariatet).

Diskusjoner om kapittelutkast

I tillegg til eksterne innlegg brukte utvalget mye tid på å diskutere kapittelutkast til hovedrapporten om kompetanse og grønn omstilling. Rapporten skal utvalget levere innen 1. juni 2023.

Les 🔗kort referat fra utvalgsmøtet 24.–25. november 2022.