Mandag 23. september arrangerte Kompetansebehovsutvalget et seminar om læring i arbeidslivet: Hva fremmer og hemmer læring? Det var mange gode innlegg og spennende diskusjoner. Takk til alle som bidro til økt kunnskap på feltet.

Presentasjoner:

Sveinung Skule, Direktør, NIFU. Læring i arbeidslivet i Norge, historisk utvikling og status i dag.
Anja Meierkord, Labour Economist, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Are the adult learning systems serving the needs of the future labour market?
Kristian Mjøen, prosjektleder i Trondheim Universitetskommune 3.0 (TRD 3.0). Kompetanseutvikling og innovasjon, samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune.
Kjetil Tvedt, Fagsjef kompetanse i Norsk Industri. Bransjeprogram industri og bygg.
Lars Lindland, prosjektleder for Matindustrien 4.0. Digital kompetanse og nettverksbygging i Matindustrien.