NAV publiserte sin bedriftsundersøkelse tidlig i mai. Kompetansebehovsutvalget (KBU) har sett nærmere på data fra årets undersøkelse og analysert utviklingstrekk fra 2012.

Kilde: Coulourbox

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger hvilke yrker det er mangel på. Våren 2018 var det særlig stor mangel på sykepleiere, programvare- og applikasjonsutviklere (samlet), tømrere/snekkere og helsefagarbeidere / andre helseyrker (samlet). KBU har også sett på søkningen til utdanninger som kvalifiserer til yrker det er mangel på, og forholdet mellom antallet søkere og antall studieplasser for enkelte utdanninger.

Søkertallene til videregående opplæring og høyere utdanning viser blant annet økt interesse for helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk på videregående, så vel som sykepleie og informasjonsteknologifag. Dermed samsvarer utdanningsvalgene ifølge de nyeste søkertallene til videregående og høyere utdanning godt med hvilke yrker det er stor mangel på nå. At mange starter på relevante utdanninger i år, hjelper imidlertid ikke på virksomhetenes umiddelbare rekrutteringsproblemer.

Mangelen på arbeidskraft til enkelte yrker påvirkes blant annet av frafall fra utdanningen, mangel på læreplass og studieplass, eller – for noen yrker – bortvalg av yrket etter endt utdanning.

Les mer om resultatene fra undersøkelsen her.