Fristen nærmer seg. 21. april møttes utvalget for å få plass endelig innhold i rapporten om høyere yrkesfaglig utdanning.

Torsdag 21. april møttes utvalget digitalt, for endelige diskusjoner knyttet til innholdet i rapporten om høyere yrkesfaglig utdanning i møte med kompetansebehov i endring.

Det var satt av tre timer til møtet, og mange og viktige avklaringer måtte på plass. Hovedsaken var gjennomgang av utkast til delrapport 2022, med vekt på:

  • Utvalgets vurderinger
  • Retninger for vekst i høyere yrkesfaglig utdanning

Referatene blir kortere og kortere etter hvert som rapportfristen nærmer seg.

🔗Dagsorden og kort referat fra utvalgsmøte 21. april 2022