Kompetansebehovsutvalget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte 10. september et seminar om framtidens behov for digital kompetanse. Tema for seminaret var hvilke behov for digital kompetanse som kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnslivet og om hvordan utdanningssystemet kan bidra til dette.

Mandag 10.september 2018 arrangerte Kompetansebehovsutvalget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet et seminar om fremtidens behov for digital kompetanse. Målet med seminaret var å få innspill fra næringslivet, akademia og organisasjoner om dette temaet.

Det var spennende foredragsholdere og et meget kompetent publikum som gav gode diskusjoner.

Foredragsholdernes presentasjoner ligger her:

 

Skills for the digital economy:Norway in an international perspective. Stéphanie Jamet, Directorate for Education and Skills, OECD

Hva slags kompetanse trenger arbeidslivet i dag? Anne H. Worsøe, Bakken og Bæck, konsulentselskap innen digital produktdesign og AI.

Gir vi IKT-kandidatene egnet kompetanse for næringslivet? Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere? Alexander R. Jensenius, Det humanistiske fakultet, UiO

Søren Nielsen – Samfunnets fremtidige behov for digital kompetence. Søren Nielsen, chefskonsulent, Undervisningsministeriet i Danmark

Digitalisering: Nye infrastrukturer og omgivelser for læring og progresjon. Sten Ludvigsen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole? Tone Børresen Mittet, Utdanningsdirektoratet