Lars Nerdrum (sekretariatsleder)
Kristoffer Gjelseth Dalbak
Ingrid Bjartveit Krüger