Utvalget avleverte i første periode (2017–2020) tre rapporter:

NOU 2020:2 Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd

NOU 2019:2 Fremtidige kompetansebehov II – Utfordringer for kompetansepolitikken

NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget 

Utvalget og sekretariatet har også publisert andre artikler og notater. Disse finner du her.

 

I andre periode (2021-2027) skal utvalget avgi minimum en hovedrapport annet hvert år.

Kommende publiseringer:

  • Første delrapport: innen 1. juni 2022
  • Første hovedrapport: innen 1. juni 2023