Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget

 

Trykk på bildet for å komme til rapporten.

 


Hovedinnholdet i denne rapporten er en gjennomgang og drøfting av kunnskapsgrunnlaget som omhandler kompetanse og kompetansebehov. Utvalget har også samlet seg om noen konklusjoner om de temaene som er behandlet i dette kunnskapsgrunnlaget. De er:

  1. Kompetansenivået i Norge er bra, men det bør bli bedre
  2. For stor andel av de unge fullfører ikke videregående opplæring
  3. Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker
  4. Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen
  5. Arbeidslivet er en sentral læringsarena
  6. Utenforskap og svak kompetanse er gjensidig forsterkende
  7. Kompetansebehov er vanskelige å forutse på lang sikt
  8. Digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene