Utvalget avleverte i første periode (2017–2020) tre rapporter:

Utvalget og sekretariatet har også publisert andre artikler og notater.

 

I andre periode (2021-2027) skal utvalget avgi minimum en hovedrapport annet hvert år.

Kommende publiseringer:

  • Første delrapport: innen 1. juni 2022
  • Første hovedrapport: innen 1. juni 2023