Utvalget holdt sitt siste møte før sommeren torsdag 9. juni, der de rettet blikket mot neste rapport.

Utvalget møttes i Oslo torsdag 9. juni. Den første delen brukte utvalget til å evaluere arbeidet med temarapporten om høyere yrkesfaglig utdanning. Resten av møtetiden ble brukt til innlegg og diskusjoner om kompetansebehov og grønn omstilling – som er tema for hovedrapporten utvalget skal levere innen 1. juni 2023.

I møtet presenterte flere eksterne gjester problemstillinger knyttet til kompetanse og grønn omstilling:

  • Martin Skancke, leder for Klimautvalget 2050
  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter
  • Marit Flinder Roscher-Nielsen, ESG Manager i Elkem

I tillegg presenterte NIFU sitt løsningsforslag til et eksternt forskningsoppdrag som skal inngå som kunnskapsgrunnlag i hovedrapporten. Utvalgsmedlemmene hadde mange innspill til dette arbeidet.

🔗 Dagsorden og referat for utvalgsmøtet 9. juni 2022

Temarapport 2022 om høyere yrkesfaglig utdanning i møte med endrede kompetansebehov ble publisert tirsdag 14. juni 2022.

🔗Lansering av Kompetansebehovsutvalgets temarapport 2022