Utvalget består av totalt 18 medlemmer, i tillegg til utvalgsleder Sveinung Skule.

Medlemmer fra hovedsammenslutningene:

Navn Organisasjon Bostedskommune
Hanne Børrestuen, spesialrådgiver KS Nittedal
Liv Sannes, avdelingsnestleder LO Oslo
Christine Meling, organisasjonssjef Akademikerne Bærum
Bente Søgaard, spesialrådgiver YS Oslo
Eli-Karin Flagtvedt, seniorrådgiver Unio Oslo
Are Turmo, kompetansedirektør NHO Oslo
Sonja Lovise Berg, seniorrådgiver Virke Oslo
Trond Bergene, spesialrådgiver Spekter Lillestrøm

Fylkeskommunenes representant:

Navn   Bostedskommune
Børre Krudtå, direktør Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø

Forskere:

Navn Utdanningsinstitusjon Fagområde Bostedskommune
Svein Michelsen UiB Fagopplæring, styring og ledelse av universiteter Bergen
Mari Rege UiS, Handelshøgskolen Samfunnsøkonom, sosiale og emosjonelle ferdigheter Stavanger
Torberg Falch NTNU Utdanningsøkonomi, ferdigheters innvirkning på livsinntekt og trygdeytelser Trondheim
James Tommy Karlsen UiA Regional innovasjon og utvikling, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon Mandal
Marit Aure UiT Norges arktiske universitet Sosiolog. Arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, kjønn, likestilling, kvinner i ledelse, stedsforskning og stedsutvikling. Tromsø
Hans Torvatn SINTEF Digital Industriell økonomi, den digitale arbeider, industri 4.0, teknologistøttet læring, digitalisering og kompetansebehov Trondheim
Katrine Løken NHH

 

Arbeidsmarkedsøkonomi, rettferdig fordeling, adferdsøkonomi Bergen
Jon Paschen Knudsen UiA Samfunnsgeograf, ved institutt for arbeidsliv og innovasjon  Brekkestø (Lillesand)
Berit Rokne HVL Tidligere rektor på HVL. Doktorgrad i sykepleievitenskap. Tilknyttet avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon Os