Sekretariatet til utvalget ligger hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  • Sekretariatsleder: Karin Hårstad Fonn (karin.fonn@hkdir.no, 916 911 13)
  • Lars J. Kirkebøen (lars.kirkeboen@hkdir.no, 990 03 157)
  • Hege Medin (hege.medin@hkdir.no, 920 98 864)
  • Kristine Sundberg (kristine.sundberg@hkdir.no, 900 17 229)
  • Stine Viddal Øi (stine.oi@hkdir.no, 454 49 940)