Utvalget består av totalt 18 medlemmer, i tillegg til utvalgsleder. Ni av medlemmene er forskere, åtte kommer fra arbeidslivsorganisasjoner og én er representant for fylkeskommunen.

 

Navn
Født 
Bosted 
Arbeidssted 
Kompetanse 
Sveinung Skule (utvalgsleder) 
1966 
Bærum 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 
Administrerende direktør i HK-dir. Forsker og bakgrunn innen industriell økonomi. Erfaring som forskningsleder ved Fafo, seniorrådgiver og konstituert avdelingsdirektør ved KD, forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo, direktør for NIFU og Kompetanse Norge.  
Hanne Børrestuen
1967  
Nittedal 
KS 
Spesialrådgiver. Arbeidsgiverpolitikk. Fungerende varaordfører.  
Liv Sannes
1962  
Oslo 
LO 
Avdelingsnestleder. Arbeidsmarkedet og utdannings- og kompetansepolitikk. Forbereder saker til nasjonalt kompetansepolitisk råd, og har jobbet i teknisk beregningsutvalg. 
Christine Meling
Bærum 
Akademikerne 
Assisterende generalsekretær/leder for samfunnspolitikk. Utvikling av kompetansepolitikk. Ti års erfaring fra KD.  
Bente Søgaard
1958  
Oslo 
YS 
Spesialrådgiver. Utdanning og kompetanse. Jobbet i realkompetanse-prosjektet i tidligere VOX.  
Eli-Karin Flagtvedt
1965 
Ullensaker 
Unio 
Seniorrådgiver. Statsviter og pedagog. Har jobbet 25 år i Udir og KD. Grunnopplæringen, VGO og yrkesutdanning.  
Are Turmo 
1973  
Oslo 
NHO 
Kompetansedirektør. Dr. scient., avhandling om internasjonale studier av realfagskompetanse. Kompetansedirektør i NHO siden 2010. Lang erfaring som utdanningsforsker ved UiO og NIFU, også erfaring fra KD. Er og har vært medlem av en rekke råd og utvalg etc. i utdannings-sektoren (Bl.a. Råd for samarbeid med arbeidsliv,   OECD-BIAC Education Committee, SIU-styret).   
Trond Bergene
1965  
Lillestrøm 
Spekter 
Spesialrådgiver. Bakgrunn som forsker og erfaring fra KD. Helse, transport og kultursektoren. Aktiv i Nasjonalt Fagskoleråd og tidligere medlem av Fagskoleutvalget.  
Solveig Irgens
  
(Tok over for Kristine Bettum våren 2023).
Børre Krudtå
1966 
Tromsø 
Troms og Finnmark  fylkeskommune
Fylkesdirektør for næring og kompetanse. VGO, fagskole, voksenopplæring, integrering og karriereveiledning. Erfaring fra grunnopplæringen og privat næringsliv. Leder fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning, med b.l.a ansvaret for fylkenes kompetansenettverk. 
Svein Michelsen 
1958  
Bergen 
UiB
Statsviter. Fagopplæring i arbeidslivet, styring og ledelse av universiteter og høgskoler. Utviklingen av forholdet mellom yrkesutdanning/fagopplæring og høyere utdanning. Relasjoner mellom arbeid og utdanning. 
Mari Rege 
1974  
Stavanger 
UiS, Handelshøyskolen 
Samfunnsøkonom. Utdanningsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og adferdsøkonomi. Sosiale og emosjonelle ferdigheter. 
Torberg Falch 
1966  
Trondheim 
NTNU 
Samfunnsøkonom. Utdanningsøkonomi og offentlig økonomi. Grunnopplæringen og overgangen til arbeidsliv. VGO og frafall. Ferdigheters innvirkning på livsinntekt og trygdeytelser. 
James Tommy Karlsen 
1959  
Mandal 
UiA
Industriell økonomi og regional innovasjon. Jobber med endringsprosesser i og mellom organisasjoner på regional nivå  Interesse for samarbeid og dialog mellom  universitetet og regionale aktører. Arbeidslivsrelevans i utdanning.  
Marit Aure 
1966  
Tromsø 
UiT Norges arktiske universitet 
Sosiolog. Arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, stedsforskning og stedsutvikling. Regional utvikling og små bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Innenlandske arbeidsstrømmer og unges utdanningsvalg. Kvalitative metoder. 
Hans Torvatn 
1963  
Trondheim 
SINTEF Digital 
Industriell økonomi. Arbeidsforsker. Arbeid, arbeidsliv og digitalisering. Den digitale arbeider, industri 4.0, teknologistøttet læring og kompetansebehov. (Teknisk) fagutdanning og digitalisering i skolen.  
Katrine Løken 
1983  
Bergen 
NHH 
Samfunnsøkonom. Arbeidsmarkedsøkonomi, rettferdig fordeling, adferdsøkonomi. Familiepolitikk, kriminalitet, utdanning og helse. Tidlig innsats.  
Jon Paschen Knudsen 
1956  
Lillesand 
UiA
Samfunnsgeograf. Utvikling og innovasjon. Regionale perspektiver. Styreleder ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Tidligere politisk redaktør i FVN.  
Berit Rokne 
1954  
Os 
HVL 
Sykepleievitenskap. Tidligere viserektor for utdanning og prorektor for forskning ved UiB og rektor på HVL. Tilknyttet avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon. Har deltatt i regionalt kompetanseforum (Vestland).