I løpet av den første utvalgsperioden fra 2017 til 2020 leverte Kompetansebehovsutvalget tre NOU-er. Utvalget ble ledet av Steinar Holden.

Se oversikt over Kompetansebehovsutvalgets rapporter.