Formålet med KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.  Tema for utvalgsperioden 2024–2025 er digital teknologi.

Se Kompetansebehovsutvalgets mandat