Regjeringen har besluttet å videreføre Kompetansebehovutvalget til 2026, med endret mandat.

Kompetansebehovsutvalget videreføres med justert mandat og ny organisering. Ett av de nye punktene i mandatet er at utvalget skal se på dimensjoneringen av utdanningssektoren. Utvalget skal ledes av direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule, som får med seg et knippe eksperter som utnevnes for to år av gangen, i tillegg til partene i arbeidslivet som blir med videre. KBU vil ha et eget sekretariat i Kompetanse Norge.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her