Steinar Holden holdt innlegg for 350 karriereveiledere

31. oktober deltok Steinar Holden på Nasjonal karriereveiledningskonferanse. Karriereveilederne er viktige for å sikre gode fremtidige utdannings- og yrkesvalg. De er også viktige samarbeidspartnere for Kompetansebehovsutvalget. Vi fikk mange gode innspill til vårt arbeid.