Kompetansebehovsutvalget 2021–2027 har gjennomført sitt andre møte.

Kompetansebehovsutvalget 2021–2027 hadde sitt andre møte over to dager på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Tema og problemstillinger for de første rapportene var blant hovedsakene.

  • Første delrapport leveres 1. juni 2022 og skal se på fagskolesektorens rolle i å møte kompetanseutfordringer
  • Første hovedrapport leveres 1. juni 2023 og skal se på kompetansebehov som følge av grønn omstilling

Håkon Høst fra NIFU holdt et innlegg om fagskolesektoren.

Se kort referat fra møtet her.