Kompetansebehovsutvalget 2021–2027 har gjennomført sitt andre møte.

Kompetansebehovsutvalget 2021–2027 hadde sitt andre møte over to dager på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Tema og problemstillinger for de første rapportene var blant hovedsakene.

  • Første delrapport leveres 1. juni 2022 og skal se på fagskolesektorens rolle i å møte kompetanseutfordringer
  • Første hovedrapport leveres 1. juni 2023 og skal se på kompetansebehov som følge av grønn omstilling

Håkon Høst fra NIFU holdt et innlegg om fagskolesektoren.

Se kort referat fra møtet.