Utvalget består av totalt 18 medlemmer, i tillegg til utvalgsleder Sveinung Skule.

Medlemmer fra hovedsammenslutningene: 

Navn Organisasjon Bostedskommune
Hanne Børrestuen, spesialrådgiver KS Nittedal
Liv Sannes, avdelingsnestleder LO Oslo
Christine Meling, organisasjonssjef Akademikerne Bærum
Bente Søgaard, spesialrådgiver YS Oslo
Eli-Karin Flagtvedt, seniorrådgiver Unio Oslo
Are Turmo, kompetansedirektør NHO Oslo
Sonja Lovise Berg, seniorrådgiver Virke Oslo
Trond Bergene, spesialrådgiver Spekter Lillestrøm

 

Fylkeskommunenes representant:

Navn Fylkeskommune Bostedskommune
Børre Krudtå, direktør Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsø

 

Forskere:

Navn Utdanningsinstitusjon Fagområde Bostedskommune
Svein Michelsen

 

UiB

 

Fagopplæring, styring og ledelse av universiteter

 

Bergen

 

Mari Rege

 

UiS, Handelshøgskolen

 

Samfunnsøkonom, sosiale og emosjonelle ferdigheter

 

Stavanger

 

Torberg Falch

 

NTNU

 

Utdanningsøkonomi, ferdigheters innvirkning på livsinntekt og trygdeytelser Trondheim

 

James Tommy Karlsen

 

UiA

 

Regional innovasjon og utvikling, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon Mandal

 

Marit Aure UiT Norges arktiske universitet Sosiolog. Arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, kjønn, likestilling, kvinner i ledelse, stedsforskning og stedsutvikling. Tromsø
Hans Torvatn SINTEF Digital Industriell økonomi, den digitale arbeider, industri 4.0, teknologistøttet læring, digitalisering og kompetansebehov Trondheim
Katrine Løken

 

NHH

 

Arbeidsmarkedsøkonomi, rettferdig fordeling, adferdsøkonomi

 

Bergen

 

Jon Paschen Knudsen

 

UiA

 

Samfunnsgeograf, ved institutt for arbeidsliv og innovasjon

 

Brekkestø (Lillesand)

 

 

Berit Rokne

 

 

HVL

 

Tidligere rektor på HVL. Doktorgrad i sykepleievitenskap.Tilknyttet avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon Os