Kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten "Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring" tirsdag 14. juni. Les rapporten på våre nettsider.

14. juni 2022 kl. 09.30-10.00 lanserte Kompetansebehovsutvalget (2021-2023) temarapporten “Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring”. Under lanseringen presenterte utvalgsleder Sveinung Skule hovedfunn, og overleverte rapporten til Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren i Kunnskapsdepartementet.

Les rapporten: 🔗Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

Les mer om lanseringen: 🔗Lansering av Kompetansebehovsutvalgets temarapport 2022 

Foto av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel: Ragne B. Lysaker