Tallgrunnlaget for figurene kan lastes ned fra dette Excel-arket.  For mer informasjon om PISA, se OECDs PISA-nettsider.

Resultatene fra PISA-testen i naturfag deles inn i seks nivåer, der nivå 1 tilsier svake ferdigheter, mens nivå 6 tilsier sterke ferdigheter. For å oppnå poengsum på nivå 1 må man blant annet kunne identifisere enkle mønstre i data, gjenkjenne enkle naturvitenskapelige begreper og kunne følge eksplisitte instruksjoner. For å oppnå nivå 6 må man kunne bruke mange naturvitenskapelige teorier og begreper fra fysikk, kjemi, biologi, geologi og astronomi. Man må kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon og trekke på kunnskap utenom det vanlige pensumet i skolefaget når de tolker data. For en grundigere beskrivelse av hva som er kriteriene for å oppnå nedre poenggrense til de ulike nivåene, se Kjærnsli og Jensen (2016: 56–57) eller OECD (2017: 44).


Gjennomsnittsskår på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2006-2015.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2006-2015. Merknad: Skalaen begynner på 420. OECD har blitt utvidet i perioden 2009-2015, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over denne perioden.
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Andel elever som skårer lavere enn nivå 2 på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2006-2015.

Andel elever som skårer lavere enn nivå 2 på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2006-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden 2009-2015, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over denne perioden.
Trykk på bildet for å forstørre.

Andel elever som skårer på nivå 5 eller høyere på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2005-2015.

Andel elever som skårer på nivå 5 eller høyere på PISA-testen i naturfag. Norden og OECD. 2005-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden 2009-2015, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over denne perioden.
Trykk på bildet for å forstørre.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i naturfag. OECD-land. 2015.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i naturfag. OECD-land. 2015. Merknad: Skalaen begynner på 400.
Trykk på bildet for å forstørre.

Fordeling av resultater på PISA-testen i naturfag. OECD. 2015.

Fordeling av resultater på PISA-testen i naturfag. OECD. 2015.
Trykk på bildet for å forstørre.

Referanser

Kjærnsli, Marit og Fredrik Jensen (red.) (2016). «Stø kurs», Universitetsforlaget.

OECD (2017). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition, PISA, OECD Publishing, Paris.