Tallgrunnlaget for figurene kan lastes ned fra dette Excel-arket.  For mer informasjon om PISA, se OECDs PISA-nettsider.

Resultatene fra PISA-testen i matematikk deles inn i seks nivåer, der nivå 1 tilsier svake ferdigheter, mens nivå 6 tilsier sterke ferdigheter. For å få poeng tilsvarende nivå 1 må elevene kunne svare på oppgaver i velkjente kontekster med relevant informasjon når oppgaven er velformulert og klar. Elever som presterer på nivå 6 kan løse de fleste vanskeligste PISA-oppgavene. Elevene kan modellere komplekse sammenhenger, de klarer å knytte informasjon fra forskjellige kilder, de har høy symbol- og formalismekompetanse. For en grundigere beskrivelse av hva som kjennetegner nivå 1 og 6, se Kjærnsli og Jensen (2016). For en beskrivelse av hele skalaen, se OECD (2017: 79).

Gjennomsnittsskår på PISA-undersøkelsen i matematikk. Nordiske land og OECD. 2003-2015.

Gjennomsnittsskår på PISA-undersøkelsen i matematikk. Nordiske land og OECD. 2003-2015. Merknad: Skalaen begynner på 460
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Andel elever som skårer på nivå 2 eller lavere. Nordiske land og OECD. 2003-2015.

Andel elever som skårer på nivå 2 eller lavere. Nordiske land og OECD. 2003-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over tid.
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Andel elever som skårer på nivå 5 eller høyere. Nordiske land og OECD. 2003-2015.

Andel elever som skårer på nivå 5 eller høyere. Nordiske land og OECD. 2003-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over tid.
Trykk på bildet for å forstørre.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i matematikk, OECD-land. 2015.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i matematikk, OECD-land. 2015. Merknad: Skalaen begynner på 400.
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Fordeling av testresultater fra PISA-undersøkelsen i matematikk. OECD-land. 2015.

Fordeling av testresultater fra PISA-undersøkelsen i matematikk. OECD-land. 2015.
Trykk på bildet for å forstørre.

Referanser

Kjærnsli, Marit og Fredrik Jensen (red.) (2016). «Stø kurs», Universitetsforlaget.

OECD (2017). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition, PISA, OECD Publishing, Paris.