Tallgrunnlaget for figurene kan lastes ned fra dette Excel-arket.  For mer informasjon om PISA, se OECDs PISA-nettsider.

Resultatene fra PISA-testen i lesing deles inn i seks nivåer, der nivå 1 tilsier svake ferdigheter, mens nivå 6 tilsier sterke ferdigheter. Oppgaver på nivå 1 er knyttet til relativt enkle tekster som er korte og syntaktisk enkle med kjent kontekst og teksttype. Informasjonen vil som regel være eksplisitt gitt og uten noe særlig konkurrerende informasjon. Oppgaver på nivå 6 kan kreve at eleven må utføre flere tolkninger, sammenligninger og kontrasteringer som både er detaljerte og nøyaktige. Eleven må vise helhetlig og detaljert forståelse av en eller flere tekster. Noen oppgaver kan kreve at eleven må håndtere stoff med ukjent tankegods blant mye konkurrerende informasjon. For mer informasjon om nivå 1 og 6, se Kjærnsli og Jensen (2016). For en beskrivelse av hele skalaen, se OECD (2017: 61).

Poengene som kreves for å oppnå de ulike nivåene i lesing er:

 


Gjennomsnittsskår fra PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2000-2015.

Gjennomsnittsskår fra PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2000-2015. Merknad: Skalaen begynner på 440.
Trykk på bildet for å forstørre.

Andel elever som skårer under nivå 2 på PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2009-2015.

Andel elever som skårer under nivå 2 på PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2009-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden 2009-2015, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over denne perioden.
Trykk på bildet for å forstørre.

Andel elever som skårer nivå 5 eller høyere på PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2009-2015.

Andel elever som skårer nivå 5 eller høyere på PISA-testen i lesing. Nordiske land og OECD. 2009-2015. Merknad: OECD har blitt utvidet i perioden 2009-2015, slik at OECD-snittet ikke er helt sammenliknbart over denne perioden.
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Gjennomsnittsskår på PISA-testen i lesing. OECD-land. 2015.

Gjennomsnittsskår på PISA-testen i lesing. OECD-land. 2015. Merknad: Skalaen begynner på 400.
Trykk på bildet for å forstørre.

Fordeling av resultater på PISA-testen i lesing. OECD-land. 2015.

Fordeling av resultater på PISA-testen i lesing. OECD-land. 2015.
Trykk på bildet for å forstørre.

 


Referanser

Kjærnsli, Marit og Fredrik Jensen (red.) (2016). «Stø kurs», Universitetsforlaget.

OECD (2017). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition, PISA, OECD Publishing, Paris.