The Programme for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal undersøkelse som har til hensikt å evaluere utdanningssystemer over hele verden ved å teste ferdighetene og kunnskapen til 15-årige elever.

I 2015 deltok over en halv million elever, som utgjør et representativt utvalg av 28 millioner 15-åringer i 72 land. Elevene ble testet i lesing, matematikk, naturfag, samarbeid og finansielle ferdigheter (financial literacy).

På denne siden vises resultater fra hvordan norske, nordiske og andre OECD-land presterte på PISA-testene i lesing, matematikk og naturfag.

For mer informasjon om PISA, se OECDs programnettsider.

Tallgrunnlaget for figurene som er vist på denne siden kan hentes i dette Excel-arket.


Gjennomsnittsskår for norske 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 2000-2015.

Gjennomsnittsskår for norske 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 2000-2015. Merknad: Skalaen begynner på 465
Trykk på bildet for å forstørre.

Du kan lese mer om hvordan Norge, Norden og andre OECD-land har gjort det på PISA-prøvene i lesing, matematikk og naturfag ved å trykke på lenkene under.

Resultater fra PISA-testen i lesing

Resultater fra PISA-testen i matematikk

Resultater fra PISA-testen i naturfag