Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC).

PIAAC-undersøkelsen måler ferdighetsnivået for den voksne befolkningen. PIAAC står for Programme for the International Assessment of Adult Competencies og ble gjennomført første gang i 2012. Indikatorene basert på undersøkelsen baserer seg på 2012-data, men noen ganger har OECD-snittet med data for landene som gjennomførte undersøkelsen i 2015.

Se bakgrunnstall for figurene nedenfor.


Lesing

For lesing blir personers ferdigheter delt inn i fem nivåer (1 – 5) der 1 er lavest og 5 er høyest. For å oppnå nivå 1 må man kunne lese korte tekster med kjente temaer og finne enkel informasjon i teksten. Det er sjelden konkurrerende informasjon. Man må ha et grunnleggende ordforråd, men det er ikke nødvendig å forstå setningsstruktur eller nyanser.

For å skåre på nivå 5 må respondenten kunne søke etter og integrere informasjon fra flere tekster, konstruere synteser av lignende og forskjellige ideer, eller vurdere bevisbaserte argumenter. De krever ofte at respondentene er svært oppmerksomme på subtile, indikasjoner og gjør kompliserte slutninger. Oppgavene kan også kreve spesialisert bakgrunnskunnskap.

Key facts about the survey of adult skills, OECD gir informasjon om de ulike nivåene.

Gjennomsnittlig skår for leseferdigheter i befolkningen for utvalgte aldersgrupper. 16 – 65 år. 2012

Gjennomsnittlig skår på leseferdigheter for befolkningen i alderen 16 - 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse

Kilde: Skills Outlook 2013. Tabell A 3.2.


Befolkningen fordelt på nivå på leseferdigheter. 16 – 65 år. 2012

Befolkningen fordelt på nivå på leseferdigheter. 16 – 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse.

Kilde: Skills Outlook 2013. Tabell A 3.2.

 


Tallforståelse

Respondentenes ferdigheter i tallforståelse blir også delt inn i fem nivåer (1 – 5) der 1 er lavest og 5 er høyest. For å oppnå nivå 1 må man mestre enkle regneoppgaver og kunne telle og sortere tall. Man må kunne utføre enkle regnestykker med hele tall eller med penger.

For å skåre på nivå fem kreves det at respondenten integrerer flere typer matematisk informasjon hvor betydelig tolkning er nødvendig, at man kan trekke slutninger, utvikle og jobbe med matematiske argumenter og modeller, og at man kan reflektere kritisk rundt løsninger og valg.

Key facts about the survey of adult skills, OECD gir informasjon om de ulike nivåene.

Gjennomsnittlig skår på tallforståelse for befolkningen i alderen 16 – 65 år. 2012

Gjennomsnittlig skår på tallforståelse for befolkningen i alderen 16 - 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se full størrelse

Kilde: Skills Outlook (2013).


Befolkningen etter nivå på tallforståelse målt i PIAAC-undersøkelsen. Alder 16-65 år. 2012

Befolkningen etter nivå på tallforståelse målt i PIAAC-undersøkelsen. Alder 16-65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse.

Kilde: Skills Outlook (2013).


Problemløsning med IKT

For problemløsning med IKT er det en skala på 3 nivåer (1 – 3) der 1 er lavest og 3 er høyest. For å skåre på nivå 2 eller 3 må man mestre

For problemløsning med IKT er det en skala på 3 nivåer (1 – 3) der 1 er lavest og 3 er høyest. For disse oppgavene er det en innledende prøve som tester helt grunnleggende IKT-ferdigheter, som å operere en mus eller bla gjennom en nettside. De som stryker på denne testen fikk undersøkelsen i papirversjon uten delen om problemløsning med IKT.

For å skåre på nivå 2 krever det at respondenten mestrer oppgaver som krever bruk av både generiske og mer spesifikke teknologiprogrammer. Respondenten må kunne navigere på flere sider og oppgavene kan bestå av flere etterfølgende steg og operasjoner.

Key facts about the survey of adult skills, OECD gir informasjon om de ulike nivåene. 

Andel som skårer på nivå 2 eller 3 i befolkningen i aldersgruppene 16 – 24 og 55 – 65 år. 2012

Andel som skårer på nivå 2 eller 3 i Problemløsing med IKT i aldersgruppene 16 - 24 og 55 - 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse

Kilde: Skills Outlook (2013).

Befolkningen fordelt på nivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC. Alder 16 – 65 år. 2012

Befolkningen fordelt etter nivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC. Alder 16 - 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse.

Kilde: Skills Outlook (2013).

Befolkningen fordelt på nivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC. Alder 16 – 24 år. 2012

Befolkningen fordelt etter ferdighetsnivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC-undersøkelsen. Alder 16 - 24 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse

Kilde: Skills Outlook (2013).

Befolkningen fordelt på nivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC. Alder 55 – 65 år. 2012

Befolkningen etter nivå på Problemløsing med IKT som målt i PIAAC-undersøkelsen. Alder 55 - 65 år. 2012
Trykk på bildet for å se fullstørrelse.

Kilde: Skills Outlook (2013).

Bakgrunnstall for figurene.