Education at a Glance (EaG) er en årlig publikasjon fra OECD. Vi har valgt ut noen utdanningsrelevante indikatorer fra EaG for å se Norges sammenlignet med andre land i OECD.

Se bakgrunnstall for figurene.

Befolkningen fordelt etter utdanningsnivå. Alder 25 – 65 år. 2017

Andel av befolkningen som er sysselsatt etter utdanningsnivå. Alder 25 - 64 år. 2017
Trykk på bilde for å se full størrelse

Kilde: Education at a Glance (2018). Tabell A 1.3.


Befolkningen etter utdanningsnivå. Alder 25 – 34 år. 2017

Befolkningen fordelt etter utdanningsnivå. Alder 25-65 år. 2017
Trykk på bildet for å se full størrelse

Kilde: Education at a Glance (2018). Tabell A 1.3.


Sysselsetting etter utdanningsnivå. Alder 25 – 64 år. 2017

Andel av befolkningen som er sysselsatt, etter utdanningsnivå. 2017
Trykk på bildet for å se full størrelse.

Kilde: Education at a Glance (2018). Tabell A 3.1.


Befolkningen med høyere utdanning fordelt etter fagretning. Alder 25 – 64 år. 2016

Fordeling på fagretning av personer med fulllført høyere utdanning. Alder 25 - 64 år. 2016
Trykk på bildet for å se fullstørrelse.

Kilde: Education at a Glance (2018). Tabell A 1.3.

Bakgrunnstall for figurene.