Her vises resultater fra PISA- og PIAAC-undersøkelsen samt noen resultater fra OECDs Education at a Glance.

Education at a Glance – er en årlig publikasjon fra OECD som viser indikatorer for utdanning. Her er det valgt ut noen indikatorer fra EaG for å se hvordan Norge kommer ut sammenliknet med andre land.

PIAAC – er en internasjonal undersøkelse som måler voksnes ferdigheter i lesing, numeriske ferdigheter og problemløsning med IKT.

PISA – er en internasjonal undersøkelse som har til hensikt å evaluere utdanningssystemer over hele verden ved å teste ferdighetene og kunnskapen til 15-årige elever. I 2015 deltok over en halv million elever, som utgjør et representativt utvalg av 28 millioner 15-åringer i 72 land. Elevene ble testet i lesing, matematikk, naturfag, samarbeid og finansielle ferdigheter (financial literacy).