Det er mange kilder til kunnskap. Kompetansebehovsutvalget bruker en rekke ulike kilder for å gjøre faglige vurderinger av Norges fremtidige kompetansebehov.

(Oppdateres senere)