Utvalget samlet aktører fra bredden i arbeidslivet 7. februar, for å få innspill til hvordan grønn omstilling påvirker kompetansebehov.

Gjennomgripende omstillinger av hele samfunnet må til for å nå klimamålene. Rett kompetanse i arbeidsstyrken spiller en nøkkelrolle. Omstilling til et lavutslippssamfunn forsterker eksisterende krav til kompetanse i det norske arbeidslivet og stiller samtidig nye. 

Se opptak fra webinaret

Kompetansebehovsutvalget skal levere enn rapport om kompetansebehov knyttet til grønn omstilling innen 1. juni 2023, og ønsket innspill i arbeidet med rapporten. 

Les mer om arrangementet, og se opptak fra webinaret:

🔗Grønn omstilling – hvordan endres kompetansebehovene i arbeidslivet?