Kompetansebehovsutvalget (KBU) samlet en rekke aktører fra utdanning og arbeidsliv for å diskutere fagskolesektorens rolle i utdanningssystemet og i møte med endrede kompetansebehov. Se opptak fra åpent webinar 8. februar 2022.

8. februar 2022 arrangerte Kompetansebehovsutvalget det åpne webinaret Kompetansebehov i endring – hvordan bør fagskolene bidra?

🔗 Les mer om program og innleggsholdere, og se opptak fra webinaret her.

Utvalget ønsker å takke for spennende innlegg og diskusjoner – og god deltakelse! Webinaret er et viktig bidrag i utvalgets videre arbeid med delrapporten som skal leveres innen 1. juni i år.