Nyheter

Første møte i ny periode

Første møte i ny periode

I februar ble Kompetansebehovsutvalget oppnevnt for en ny periode. Fredag 15. mars møttes Kompetansebehovsutvalget 2024–2025 i Oslo. Les 🔗regjeringens pressemelding omLes mer...

Nye teknologier er nytt tema

Nye teknologier er nytt tema

Fredag 2. februar 2024 oppnevnte regjeringen nye medlemmer i Kompetansebehovsutvalget for utvalgsperioden 2024–2025. I perioden skal utvalget undersøke hvordan nyLes mer...

Arendalsuka 2023

Arendalsuka 2023

Hva slags kompetanse trengs for grønn omstilling, og er utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken godt nok rigget? Det var noen avLes mer...

Temarapport 2023 er publisert

Temarapport 2023 er publisert

Utvalgsleder Sveinung Skule presenterte hovedtrekkene i rapporten, og overleverte den til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Les rapporten:Les mer...

Utvalget besøkte Rogaland

Utvalget besøkte Rogaland

Den første dagen besøkte utvalget 🔗Energy Innovation og Egersund Energy Hub i Egersund. Møtet startet med lunsj, omvisning og orienteringLes mer...