Utvalgsleder og professor Steinar Holden fra Kompetansebehovsutvalget deltok torsdag 23. august på innspillsmøte om kompetansereformen Lære hele livet på fagskolen Innlandet.

Møtet er del av en kompetanseturné med kunnskapsminister Jan Tore Sanner. I Jeløyaerklæringen annonserer regjeringen et ønske om å gjennomføre en kompetansereform. Målet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Innspillene fra konferansene vil statsråden og Kunnskapsdepartementet ta med seg i arbeidet med kompetansereformen. Dette vil munne ut i Stortingsmelding våren 2020.

På møtet var en rekke relevante aktører fra arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner, fylkeskommune og statlig forvaltning representert. Kompetansebehovsutvalget var bedt om å si litt innledningsvis om kompetansebehov både nasjonalt og regionalt, for å bidra med et kunnskapsgrunnlag for diskusjonene som ble gjennomført av deltakerne etterpå. 

Kompetansebehovsutvalget vil utover høsten også bidra på tilsvarende møter i Mo i Rana, Kristiansand, Bergen, Tromsø og Trondheim. På Gjøvik presenterte Steinar Holden i sitt innlegg data fra SSB, NAVs bedriftsundersøkelse og Utdanningsdirektoratet for å peke på relevante temaer om nåværende og fremtidige regionale kompetansebehov, med spesiell oppmerksomhet om regionale og fylkesvise variasjoner.