Du kan sende innspill til kbu-sekretariatet@hkdir.no. Som utgangspunkt publiserer vi innspillene som kommer.

I forbindelse med arbeidet med hovedrapport 2023 har Kompetansebehovsutvalget bedt om innspill fra 🔗Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), 🔗Nasjonalt fagskoleråd og 🔗Universitets- og høyskolerådet om barrierer og muligheter i utdanningssystemet knyttet til grønn omstilling. SRY og Fagskolerådet har sendt henvendelsen videre til rådene for de ulike fagområdene innenfor henholdsvis fag- og yrkesopplæringen (faglige råd) og høyere yrkesfaglig utdanning (nasjonale fagråd).

Innspill fra utdanningsaktører

Fag- og yrkesopplæring

Fagskole

Universitet og høyskole