Kompetansebehovsutvalget 2024–2025 møttes for første gang fredag 15. mars for å diskutere avgrensninger og problemstillinger.

I februar ble Kompetansebehovsutvalget oppnevnt for en ny periode. Fredag 15. mars møttes Kompetansebehovsutvalget 2024–2025 i Oslo.

Les 🔗regjeringens pressemelding om oppnevningen av Kompetansebehovsutvalget 2024–2025

Møtet startet med besøk fra statssekretær Ivar B. Prestbakmo, som ser frem til utvalgets endelige rapport.

Avgrensning til digitale teknologier

Kompetansebehovsutvalget 2024–2025 skal undersøke hvordan ny teknologi påvirker fremtidens kompetansebehov. I det første møtet diskuterte utvalget hvordan de kan tilnærme seg dette temaet. Utvalget konkluderte med å ta et foreløpig utgangspunkt i hvordan digitale teknologier/digitalisering påvirker fremtidige kompetansebehov. Dette inkluderer også kunstig intelligens.

I tillegg fikk utvalget faglige presentasjoner fra utvalgsmedlemmene Pinar Heggernes og Erling Barth.

Se 🔗 dagsorden og referat fra møtet i Kompetansebehovsutvalget 15. mars 2024.