Kompetansebehovsutvalget er i gang igjen, med nytt mandat og mange nye medlemmer.

Det første utvalgsmøtet i ny periode ble holdt i et solfylt Bergen mandag 23. august, hos Høgskulen på Vestlandet på Kronstad.

Hovedsakene var:

  • Tolkning av mandatet
  • Tema for de første rapportene

Møtet var også en fin mulighet til å bli bedre kjent.

Alle utvalgsmedlemmene deltok, og bidro med engasjement og gode diskusjoner. De fleste var fysisk til stede – og noen digitalt. Utvalgsleder Sveinung Skule ledet sitt første utvalgsmøte med stødig hånd.

Se dagsorden og referat fra møtet her:

Bildet av utvalget:

Bak fra venstre: Torberg Falch, Hans Torvatn, Katrine Løken, Mari Rege, Marit Aure, Liv Sannes, Eli-Karin Flagtvedt, Jon Paschen Knudsen. Foran fra venstre: Hanne Børrestuen, Christine Meling, James Tommy Karlsen, Sonja Lovise Berg, Sveinung Skule, Berit Rokne, Trond Bergene, Are Turmo, Svein Michelsen.

Deltok digitalt: Børre Krudtå og Bente Søgaard.