KBU holdt et nytt utvalgsmøte onsdag 9. februar. At møtet foregikk på skjerm, la ingen demper på utvalgets diskusjoner.

Utvalgsmedlemmene diskuterte blant annet problemstillinger som kom opp i det åpne webinaret dagen før, med stort engasjement.
Se 🔗Program, innleggsholdere og opptak fra webinaret Kompetansebehov i endring – hvordan bør fagskolene bidra?

Utvalget diskuterte også flere andre saker knyttet til de to neste rapportene de skal levere.
Se 🔗Kort referat fra utvalgsmøtet 9. februar 2022.