Kompetansebehovsutvalget samlet næringsliv og utdanning til debatt om kompetansebehov for grønn omstilling tirsdag 15. august.

Hva slags kompetanse trengs for grønn omstilling, og er utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken godt nok rigget? Det var noen av spørsmålene Sigrun Gjerløw Aasland (ZERO), Anne Borg (NTNU), Tove Nilsen Ljungquist (Freyr Battery), Ida Susanna Fattah (MedLytics) og utvalgsleder Sveinung Skule diskuterte under arrangementet. Ordstyrer var Håkon Endresen Normann (NIFU).

Les mer: 🔗Har vi kompetansen vi trenger til den grønne omstillingen?