Kompetansebehovsutvalget inviterte til diskusjoner om morgendagens kompetansebehov og finansiering av fagskoleutdanning onsdag 17. august.

Gratisprinsippet for utdanning står sterkt i Norge i dag – blant annet for å sikre like muligheter til høyere utdanning. Kompetansebehovsutvalget peker på høy etterspørsel etter fagskoleutdannede, hvor flertallet har fagbrev fra videregående opplæring. Antall fagskoleutdannede vokser raskt, eksempelvis innen IKT. I dag er det en høy andel kommersielle fagskoler som tilbyr IKT-utdanninger – der studentene i stor grad betaler for sin egen utdanning. Hvem skal finansiere utdanninger som samfunnet har behov for?

Les mer om arrangementet som fant sted onsdag 17. august i Arendal – i en fullstappet sal:

🔗 Utdanning etter videregående – like muligheter for de med fagbrev og studiekompetanse?