Utvalget holdt sitt første møte etter sommeren 27. september. Kompetanser for grønn omstilling sto på agendaen.

Utvalget diskuterte blant annet viktige kompetanser for grønn omstilling, og to av utvalgsmedlemmene holdt innlegg:

  • Mari Rege holdt innlegg om generiske kompetanser og omstillingskompetanse
  • Hans Torvatn holdt innlegg om kompetansebehov knyttet til digitalisering

Avgrensninger av et stort tema

Grønn omstilling er et stort og komplekst tema. En viktig oppgave i møtet var å jobbe med avgrensninger og problemstillinger for rapporten. Det viste seg at det var enklere for utvalget å utvide enn å avgrense problemstillinger.

Utvalget skal levere hovedrapporten innen 1. juni 2023.

🔗Les mer om utvalgsmøtet 27. september 2022