Dr. Scient i fysikk 1995, Kjerne- og energifysikk, Universitetet i Oslo. Spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter med arbeidsområder arbeidslivspolitikk, utdanning, kompetanse og IA. Relevant erfaring fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Ernst&Young Consulting, Teleplan AS, Kunnskapsdepartementet.

Bergene har erfaring fra sekretariatet for Stjernø-utvalget om strukturen i høyere utdanning (NOU 2008:3) og som utvalgsmedlem i Grundt-utvalget om fagskoler (NOU 2014:14).