Statsviter av utdanning. Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for kompetansepolitikk. Kompetansepolitikken er den samlede politikken for å utvikle, mobilisere og bruke kompetansen i hele den norske befolkningen, herunder livslang læring og koordineringsansvar for oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi og Kompetansepolitisk råd.