Er demograf og arbeider i Statistisk sentralbyrå. Leder arbeidet med de norske befolkningsframskrivingene der og forsker på befolkningsspørsmål, særlig spørsmål knyttet til migrasjon. Tønnessen har doktorgrad fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, som handler om demografiske konsekvenser av migrasjon.