Utvalget har 16 medlemmer.  Leder av utvalget er direktøren for Kompetanse Norge. I rollen som utvalgsleder er direktøren helt uavhengig av Kunnskapsdepartementet.

Sammensetningen er som følger:

  • Direktøren i Kompetanse Norge (utvalgsleder)
  • Hovedsammenslutningene: NHO, Spekter, Virke og KS fra arbeidsgiversiden og LO, Unio, Akademikerne og YS fra arbeidstakersiden. 8 totalt
  • Analytiker/forskere. 7 totalt